header

  • images/szatmarcseke_slide/slide01.png
  • images/szatmarcseke_slide/slide02.png
  • images/szatmarcseke_slide/slide03.png
  • images/szatmarcseke_slide/slide04.png
  • images/szatmarcseke_slide/slide05.png
  • images/szatmarcseke_slide/slide06.png
  • images/szatmarcseke_slide/slide07.png
  • images/szatmarcseke_slide/slide08.png
  • images/szatmarcseke_slide/slide09.png

Történelem

Házirend

A közösség zavartalan élete csak úgy biztosítható, ha mindenki betartja az együttélés írott és íratlan szabályait, felelősséget érez társai, az IKSZT munkatársai és a hely iránt, tisztában van jogaival, ismeri és teljesíti kötelességeit. A Házirend ismerete és betartása az épületben tartózkodók kötelessége. 
Az IKSZT-t a nyitvatartási idő alatt látogathatják az érdeklődők, szolgáltatásait térítésmentesen és szabadon vehetik igénybe a látogatók. 
A látogatók viselkedésükkel (hangos beszéd, egyéb zajkeltés) nem zavarhatják egymás munkáját és tevékenységét. Nem megfelelő magatartás esetén, amennyiben ez figyelmeztetés után sem szűnik meg, a rendbontónak el kell hagynia az épületet.
Az IKSZT-ben tartott rendezvények, eszközkarbantartások idejére az IKSZT munkatárs korlátozhatja a szolgáltatásait, melyről idejében és megfelelő módon értesíti a látogatókat.
Tilos feliratokat, hirdetményeket az épület külső és belső falain, ajtóin és bármilyen felületén elhelyezni. Az intézményben tartott programok, rendezvények plakátjai, hirdetései az erre a helyre elhelyezett információs táblára kerülnek fel. 
Az IKSZT épületében tilos a dohányzás, tilos járművet és állatot behozni. Dohányozni csak az arra kijelölt helyen szabad és 18 éves kor alatt nem megengedett.
Az IKSZT közösségi terme bérbe adható, a rendezvény kezdete előtt egy hónappal a fenntartóval és az IKSZT munkatársával történő előzetes bejelentés, egyeztetés és bérleti szerződés aláírása alapján. A látogatók a bérelt helyiségekben folyó programokat, rendezvényeket nem zavarhatják. 
A Házirendben megfogalmazott elvárásokat megszegő, azokat figyelmen kívül hagyó látogatókat az IKSZT munkatársa kizárja a szolgáltatásból.
Az IKSZT-ben tartózkodók általános magatartásra vonatkozó szabályai
A látogató köteles:
• tiszteletet és kulturált magatartás tanúsítani az épületben tartózkodó látogatókkal és az IKSZT dolgozóival szemben; 
• megóvni saját és társai testi épségét és egészségét;
• elfogadni és betartani az IKSZT munkatársainak a működésre vonatkozó utasításait kéréseit;
• baleset, illetve baleset veszélyének észlelése esetén értesíteni az IKSZT jelenlévő munkatársát; 
• tisztán, ápoltan, mások számára nem zavaró személyi higiéniával rendelkezni;
•jelezni bármilyen hiányosság, rendellenesség, műszaki hiba észlelését az IKSZT munkatársnak;
• megóvni és megőrizni az épület külső-belső tereinek, kiszolgáló- és mellékhelyiségei állagát.

A látogató felelős:
• az IKSZT külső és belső tereinek rendjéért, tisztaságáért, biztonságáért;
• az épület termeiben található eszközök és egymás tulajdonának megóvásáért.

Szervezett programokkal kapcsolatos szabályok
• A programok zavartalan lebonyolításához szükséges nyugalmat a látogatók kötelesek tiszteletben tartani, és a jelenlévő IKSZT munkatárs, valamint a programszervezők erre vonatkozó kéréseit figyelembe venni. 
• A szervezett programok ideje alatt a teremhasználatra vonatkozó szabályokat az IKSZT munkatárs a programokhoz igazodva korlátozhatja, amit az információs táblára kihelyezett tájékoztatóval jelez a látogatók felé. 
Terek használata
Könyvtár, eMagyarország Pont helyiségei
• E helységben csendes elfoglaltságokra (könyvkölcsönzés, olvasás, tanulás), illetve számítógép és internet használatra van lehetőség. 
• A számítógépek csak az IKSZT munkatárs engedélyével használhatók. 
• Egy látogató egy nap 1 órát használhatja térítésmentesen a számítógépeket. Ezt követően minden megkezdett óra után a szolgáltatásjegyzékben meghatározott összeg szerint költségtérítéses. 
• Az internet használat tartalmilag szabad, mindaddig, amíg a látogató nem sért erkölcsi, etnikai, törvényi kereteket. Ebben az esetben a jelenlévő IKSZT munkatárs megvonhatja az internet használatának jogát. 
• A számítógépekre otthonról hozott külső adathordozók csak az IKSZT munkatárs engedélyével csatlakoztathatóak. 
• A helységbe élelmiszer, folyadék nem hozható be. 
• A teremben található technikai eszközökért az azokat használó látogató teljes felelősségének tudatában, anyagilag is felelős! 
• Az eszközöket igénybe vevők óvják az eszközöket, azokat rendeltetésszerűen használják, tevékenységükkel nem zavarhatják mások munkáját. 
• A nem rendeltetésszerű használatból eredő, illetve a szándékosan okozott kárt a felhasználónak meg kell téríteni. 
• A látogató munkája megkezdése előtt a szabad gépek közül választhat, nincs joga, hogy bárkit erőszakkal más gépre kényszerítsen. 
• Az irodagépeket (fénymásoló, fax, scanner, nyomtató) csak az IKSZT munkatársa kezelheti a szolgáltatási jegyzékében megállapított díjakért. 
• A szolgáltatások az IKSZT teljes nyitvatartási ideje alatt igénybe vehetők, fizetni használat után kell az IKSZT munkatársának. 

Az IKSZT szolgáltatásjegyzéke


Megnevezés Ár:

Internet használat :1. óra ingyenes, utána 100 Ft/megkezdett óra
 
Nyomtatás: 20 FT
 
Fénymásolás:
 
A/4 egyoldalas fekete-fehér 10 Ft/oldal
 
A/4 kétoldalas fekete-fehér 20 FT/oldal
 
Szkennelés: 20 Ft/oldal
 
Fax: 250 Ft/oldal

 A számítógépet használati szabályok
• A látogató munkája megkezdése előtt bejegyzi kezdési, majd távozásakor befejezési időpontját a gép füzetébe. 
• Korlátozás nélkül használhatja a rendszerben feltelepített programokat, és egyéb dokumentumokat, de a gép alapvető beállításait (asztal, egér, stb.) nem változtathatja meg. Ha erre valamilyen ok miatt rákényszerül, azt jeleznie kell az IKSZT munkatársának, munkája befejezésekor pedig köteles az eredeti állapotot visszaállítani. 
• Létrehozhat egy személyes könyvtárat, azon belül alkönyvtárakat. Munkáit, valamint letöltött anyagait ezekben helyezheti el. Saját anyagait elmentheti cserélhető adathordozókra. A gépek merevlemezén tárolt személyes anyagokért az IKSZT semminemű felelősséget nem vállal. 
• A látogató szigorúan figyel arra, hogy a szerzői joggal kapcsolatos előírásokat betartsa. Ebből elsősorban az alábbi előírások következnek: 
A számítógépeken csak jogtiszta programok használhatók. Még átmenetileg sem telepíthetők olyan programok, amelyek használatát vagy másolását jogszabályok tiltják. (Az egyes számítástechnikai folyóiratok CD mellékletein megjelent szabadon felhasználható programok nem tartoznak ebbe a kategóriába.)
Interneten is találhatók olyan programok (játékok is), amelyek másolását a törvény tiltja. Ezek letöltése nem engedélyezett.
• Az operációs rendszer játékainak, valamint az interneten elérhető on-line játékok használata engedélyezett. 
• Az IKSZT számítógépein az adathordozó használata előtt víruskeresők futtatása kötelező.


Nyitvatartás

H: 8-12       14- 18
K. 8-12       14- 18
Sze: 8-12   14-18
Cs: 8-12     14-18
P. 8-12       14-18
Szo: 10-18
V: szünnap
 
Minden hónap első hetében.
H: 8-12       14- 18
K. 8-12       14- 18
Sze: 8-12   14-18
Cs: 8-12     14-18
P. 8-12       14-18
Szo: 13-21
V: szünnap


Elérhetőség

„Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér”

4945 Szatmárcseke Kölcsey út. 46.

 

IKSZT munkatársak: Korpásné Gárdus Zsuzsa és Kazinci Gergő

 

Tel./ Fax: +36 44 630-453

  

E-mail  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.


 

 


protech logouj© 2007 - 2012  Minden jog fenntartva.